Strona: Udostępnianie i archiwizacja / Biblioteka PRz

Udostępnianie i archiwizacja

     Dane badawcze zebrane w kolekcje (datasets), udostępniane są online w archiwach. Repozytoria danych badawczych są to intencjonalnie stworzone zbiory danych/materiałów powstałych w wyniku badań empirycznych w różnych przedsięwzięciach naukowych lub też zgromadzonych na potrzeby konkretnych projektów badawczych.
Repozytoria danych obejmują materiały uzyskane w rezultacie badań które zostały zorganizowane celowo, odpowiednio uporządkowane, opisane metadanymi i przygotowane do udostępniania.

     Archiwizacja ma na celu również ograniczenie kosztów związanych z przechowywaniem danych oraz utrzymanie ich dostępności. Dokonując selekcji danych przeznaczonych do archiwizacji warto zadać sobie pytania:

 • Co przechowywać, co wyrzucać?
 • Jakie dane chcemy przechowywać po zakończeniu projektu?
 • Gdzie zdeponujemy dane do przechowywania długoterminowego?
 • Jak długo będziemy je przechowywać?
 • Kto będzie miał do nich dostęp i na jakich zasadach? 

Aby wyszukać odpowiednie repozytorium możemy skorzystać z baz indeksujących repozytoria:

Re3data – międzynarodowa baza indeksująca repozytoria danych badawczych, umożliwia wyszukiwanie repozytoriów według dziedziny wiedzy oraz kraju, w którym dane repozytorium jest prowadzone. Rejestruje ponad 2000 repozytoriów danych badawczych z całego świata, uwzględnia wszystkie dziedziny nauki.

OpenDOAR - międzynarodowa baza indeksująca biblioteki cyfrowe, repozytoria instytucjonalne i repozytoria danych badawczych. Baza umożliwia wyszukiwanie samych repozytoriów, jak i przeszukiwanie ich zasobów.

Wskazówki ułatwiające wybór repozytorium:

 • Warunki korzystania z serwisu - czy spełnia on nasze wymagania?

 • Długofalowe bezpieczeństwo danych – czy repozytorium jest godne zaufania?

 • Gdzie i na jakich zasadach będą przechowywane nasze dane, w jaki sposób będą zabezpieczone.

 • Zbiór danych powinien spełniać wymogi zasad FAIR: czy repozytorium zapewnia przypisanie naszym zbiorom identyfikatora DOI? Czy jest odpowiednie powiązanie zbioru z jego autorami? Czy opisy zawierają identyfikator naukowca np. numer ORCID?

 • Czy naukowcy z naszej dyscypliny korzystają z tego samego repozytorium, czy jest ono znane wśród badaczy, dobrze widoczne w wyszukiwarkach?

 • Czy repozytorium wspiera używany w naszej dyscyplinie standard metadanych?

 • Trzeba mieć na uwadze, że niektóre repozytoria mogą pobierać opłatę za archiwizację danych – tzw. Data Processing Charge

 • Czy zasoby wybranego przez nas repozytorium znajdują się w bazach indeksujących repozytoria danych badawczych?

Repozytoria danych badawczych dzielimy na:

1. Specjalistyczne

 • Protein Data Bank
 • Genbank
 • Oxford Text Archive
 • Polish Social Data Archive

2. Ogólne

 • RepOD – repozytorium Otwartych Danych opracowane przez ICM UW. W ramach działań Platformy Otwartej Nauki archiwizuje i udostępnia wszystkie dane wytworzone, zebrane i opracowane na potrzeby badań naukowych.
 • Zenodo – międzynarodowe repozytorium danych badawczych. Umożliwia naukowcom ze wszystkich obszarów wiedzy proste archiwizowanie i dzielenie się opracowanymi przez siebie danymi badawczymi.
 • Repozytoria danych badawczych NIH – amerykański National Institutes of Health współtworzy i promuje wiele specjalistycznych repozytoriów danych badawczych, spośród których wiele udostępnia tzw. duże dane zebrane w ramach konkretnych projektów.

 • Mendeley – wydawnictwo Elsevier, obok rozwijania menedżera bibliografii i portalu społecznościowego Mendeley, umożliwia swoim użytkownikom archiwizowanie i dalsze udostępnianie ich własnych danych badawczych. Moderowane dane zostają opatrzone stosownymi metadanymi oraz nadawany jest im numer DOI.

3. Data journals - czasopisma publikujące dane badawcze lub informacje o zbiorach danych badawczych (ze wskazaniem repozytoriów, w których dane są przechowywane). Niektóre czasopisma dopuszczają też możliwość dołączania danych w postaci Supplementary Material (uzupełnienie systemu repozytoryjnego, nie alternatywa). Informacje na ten temat i wykazy data journals:

 • Data Journals Guide
 • Open Data Journals

Dodatkowe informacje:

Jak korzystać z zasobów w repozytoriach danych – poradnik ICM

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.
Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Akceptuję